TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. - provoz VT - Válcovna trub - hutnícky materiál

Bezšvíkové oceľové rúrky
ocelí nelegovaných aj legovaných Vykonávame tepelné spracovanie, skúšanie mechanické aj nedeštruktívne skúšanie rozptylovými tokmi, ultrazvukom…
trinecke-zelezarny.czechtrade.sk/bezsvikove-ocelove-rurky

Copyright © 2001-2023 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.